Kerana apabila saya bertemu dengan engkau, maka matamu yang sebagai bintang timur itu sentiasa menghilangkan susun kataku – Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijck